Przejdź do Treści

Branża motoryzacyjna

Zmieniające się zachowania i oczekiwania klientów, nowe przepisy, cyfryzacja i presja społeczna związana ze zrównoważonym rozwojem sprawiły, że pojawiło się wiele nowych, czasami konkurujących ze sobą priorytetów dla wszystkich firm z branży motoryzacyjnej.

W takim środowisku firmy motoryzacyjne muszą znaleźć równowagę między potrzebą dokonywania nowych inwestycji w oprogramowanie, dane i chmurę, a jednocześnie stawić czoła rosnącej presji na obniżenie kosztów i oszczędzanie. Muszą dostosować do tych wymogów sposób obsługi klienta, zachowując jednocześnie tradycyjne modele sprzedaży i obsługi. Priorytetem powinny być też strategiczne partnerstwa, podejmowane po to, by optymalizować rozwój i wdrażać zasoby bez uszczerbku dla swojej przewagi konkurencyjnej.

Firmy z branży automotive stoją więc przed poważnymi wyzwaniami związanymi z realizacją tej wizji przyszłości. Pytanie brzmi: w jaki sposób osiągną te cele?

Get the future you want

„Naszym następnym celem na drodze do transformacji branży automotive będzie z pewnością oprogramowanie”.

Alexandre Audoin, Head of Global Automotive Industry, Capgemini, and Head of Automotive Industry, Capgemini Engineering

Oprogramowanie rewolucjonizuje branżę motoryzacyjną.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w inżynierii cyfrowej i projektowaniu doświadczeń, Capgemini pomaga klientom z branży motoryzacyjnej ugruntować swoje miejsce w przemyśle opartym na danych i oprogramowaniu.

Przekształcamy tradycyjne procesy inżynieryjne, operacyjne i produkcyjne za pomocą chmury, danych, analityki i sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej

Wdrożenie oprogramowania w całym cyklu życia samochodu wymaga od firm modernizacji i przekształcenia wszystkich procesów.

Jako partner w kompleksowej transformacji pomagamy klientom włączyć oprogramowanie, dane, analitykę i sztuczną inteligencję do całego łańcucha wartości.

Zmieniamy poszczególne procesy biznesowe, takie jak badania i rozwój oraz produkcja, jednocześnie przekształcając firmę jako całość.

Dowiedz się więcej

Ewoluujące zachowania, oczekiwania i wartości klientów zmieniły punkt ciężkości dla firm motoryzacyjnych.

Nasze szerokie doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej pomaga organizacjom w ponownym opracowaniu biznesu oraz stawianiu klienta na pierwszym miejscu.

Dowiedz się więcej

Umożliwiamy globalnym firmom motoryzacyjnym, producentom OEM i dostawcom tworzenie zwinnych modeli biznesowych i ekosystemu połączonej mobilności, który może szybko dostosowywać się do zmian.

Może to zrobić, zapewniając jednocześnie, że cele zrównoważonego rozwoju napędzają wzrost zysków i poparcie klientów. 

Dowiedz się więcej

Wytyczamy drogę do zrównoważonej mobilności.

Zarządy firm motoryzacyjnych coraz częściej dostrzegają, że zrównoważony rozwój nie jest ciężarem, ale szansą na przekształcenie organizacji, procesów, produktów i usług, a wszystko to dzięki wykorzystaniu danych.

Dowiedz się więcej

Łączymy siły z Peugeot Sport

Podjęliśmy współpracę z Peugeot Sport, aby zapewnić zespołowi programowemu PEUGEOT 9X8 FIA WEC zaawansowane narzędzia cyfrowe.