Przejdź do Treści

Handel detaliczny

Zmieniające się wymagania konsumentów napędzają cyfrową transformację.

W ciągu ostatnich dwóch lat zachowania i oczekiwania klientów znacznie się zmieniły, przyspieszając trendy w branży detalicznej. Ponieważ kanały cyfrowe i fizyczne łączą się, a klienci oczekują połączonych doświadczeń we wszystkich punktach styku, sprzedawcy detaliczni muszą przyjąć kompleksową strategię omni-channel – wspieraną przez dane, technologię i procesy biznesowe, które umożliwią elastyczną, zwinną sieć sprzedaży i realizacji – aby spełnić oczekiwania dzisiejszych klientów.

„W miarę jak sprzedawcy detaliczni stają w obliczu zwiększonej presji na marże, wynikającej z rosnących kosztów utrzymania pracowników, transportu, energii i bardziej zmiennych rynków, a także wrażliwości cenowej wśród klientów, organizacje muszą przyjąć strategię insight-driven commerce — taką, która sprzyja zdolnościom adaptacyjnym i optymalizacji po to, aby mogły one konkurować i odnosić sukcesy w nowej erze połączonego handlu i dostaw. Kluczem do sukcesu będzie zrównoważenie doświadczenia, szybkości i kosztów obsługi”.

Lindsey Mazza, Globalny Lider ds. Handlu Detalicznego

Obsługa klienta w coraz bardziej zaawansowanym środowisku sprzedaży.
 
Rozumiemy ogólnobranżową potrzebę stworzenia nowego doświadczenia związanego z zaangażowaniem — takiego, które łączy wszystkie kanały sprzedaży, wychodząc naprzeciw klientom w każdym miejscu, w którym dokonują zakupów, oferując im spersonalizowane, spójne i konsekwentne doświadczenie klienta, które napędza handel.

Dowiedz się więcej

Szybkość i przystępność cenowa dzięki sieci realizacji zamówień przyszłości.
 
Zdajemy sobie sprawę, że kanały łańcucha dostaw i realizacji zamówień są strategicznymi wyróżnikami, które mogą poprawić doświadczenia klientów poprzez umożliwienie większego wyboru, wygody i dostosowania do potrzeb. 

Chcemy wyeliminować koszty z łańcucha dostaw, a jednocześnie uczynić z łańcucha dostaw motor wzrostu przychodów.

Dowiedz się więcej

Wprowadzamy zmiany, których oczekują nasi klienci w przyszłości.
 
Jesteśmy dumni z tego, że stoimy na czele działań związanych z osiągnięciem zrównoważonego rozwoju, pomagając naszym klientom detalicznym podejść do tego tematu jako katalizatora zmian i okazję do stworzenia przewagi konkurencyjnej.  

Wspieramy zrównoważony rozwój w przystępnej cenie, czyli połączenie tego, co właściwe, z optymalnym kosztem. 

Dowiedz się więcej

W kierunku odnawialnego przedsiębiorstwa.
 
Digital Core to platforma nowej generacji, która łączy technologię, procesy i model operacyjny w celu podtrzymania transformacji cyfrowej i umożliwienia szybkiego wprowadzania innowacji, przy jednoczesnej ochronie operacji o kluczowym znaczeniu, które napędzają biznes.

Dowiedz się więcej

    Corner Shop – czyli sklep przyszłości

    Sklep w Londynie, w którym kwitnie zaangażowanie klientów i sprzedaż detaliczna.

    Co dziś liczy się dla konsumentów?

    Nastroje konsumentów zmieniły się dramatycznie, sprawdź edycję 2023 naszego flagowego raportu CRI, aby odkryć najnowsze trendy.