Przejdź do Treści

Zrównoważony rozwój

Szybsza droga do zerowej emisji netto — od zobowiązań do zrównoważonych wyników.

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju pomoże Ci szybciej zrealizować plan osiągnięcia zerowej emisji netto. Po pierwsze, wspieramy Cię w określeniu i zaangażowaniu się w Net Zero Strategy, w tym w transformację związaną z projektowaniem i adaptacją modelu biznesowego. Po drugie, pomagamy w działaniu, w projektowaniu zrównoważonych operacji, produktów i usług. I po trzecie, umożliwiamy monitorowanie i raportowanie, generując wnioski, które pozwalają na ciągłe udoskonalanie strategii.

Chcemy towarzyszyć Ci w podróży do Twojej zrównoważonej przyszłości.

„JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W PARTNERSTWO W PROCESIE TRANSFORMACJI KLIMATYCZNEJ, POMAGAJĄC CI ZDEFINIOWAĆ NA NOWO TWOJĄ ORGANIZACJĘ, ABY STWORZYĆ TRWAŁĄ, ZRÓWNOWAŻONĄ WARTOŚĆ I WPŁYW”.

Cyril Garcia, Group Executive Board member, Head of Global Sustainability Services and Corporate Responsibility, Capgemini

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju

Zdefiniuj swoją strategię poprzez ocenę obecnego stanu Twojej organizacji.

Opracuj ambitny plan osiągnięcia zerowej emisji netto, oparty na optymalnych działaniach, w tym modelach biznesowych dla nowoczesnej gospodarki, jednocześnie angażując wszystkich interesariuszy w kształtowanie uniwersalnej, zrównoważonej przyszłości.

Działaj, aby zrównoważony rozwój był traktowany priorytetowo.

Podejmowanie właściwych działań jest dużym wyzwaniem i wymaga wiele wysiłku.

Opracowaliśmy “dźwignie transformacji” w całym łańcuchu wartości, które pomogą Ci w wyborze najbardziej odpowiedniego kierunku działania.

Monitoruj i raportuj dane, aby umożliwić realizację strategii zerowej emisji netto.

Umożliwiaj i skaluj zrównoważoną transformację poprzez wykorzystanie wiarygodnych danych.
Umożliwiaj i rozwijaj zrównoważoną transformację, wykorzystując wiarygodne dane.

Stwórz spójną strategię, wykorzystując dane do przekształcania łańcuchów wartości, skalując dane i wykorzystując sztuczną inteligencję do wspierania zrównoważonych działań.

Sukcesy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

Nasze najnowsze nowatorskie koncepcje, pomysły i spostrzeżenia na temat kwestii kształtujących przyszłość biznesu i społeczeństwa.

    Zrównoważony rozwój środowiska

    Działania dotyczące zmian klimatycznych znajdują się na szczycie listy priorytetów naszej grupy.